Cookies

Cookies

Ta strona używa plików cookies czyli po polsku ciasteczka. Większość nowoczesnych stron to robi gdyż potrzebuje tego do działania. Cookies używane przez nas nie służą do zbierania twoich prywatnych informacji lecz są potrzebne do działania tej strony oraz do generowania statystyk i analizy działania i używania tej strony. Możesz usunąć cookies ze swojego komputera lub w ogóle je wyłączyć, jednak w takim wypadku nasza strona nie będzie działała poprawnie i większość funkcji będzie niedostępnych.

Aby dowiedzieć wię więcej o plikach cookies odwiedź stronę AboutCookies.org.

Jakich cookies używamy

  • Google Analyics Cookies — Te cookies służą do analizy sposobu używania tej strony i zawierają _utma, _utmb, _utmc, and _utmz.
  • Account Cookies — Jeśli posiadasz konto użytkownika na tej stronie te cookies służą do obsługi logowania i zapisywania twoich ustawień i preferencji. Te cookies mają w nazwie wordpress_ i wp-settings-.
  • Cookie Message — informacja o używaniu plików cookie – kiedy zostaniesz poinforomowany o fakcie używania plików cookie przez tę stronę i to zaakceptujesz, informacja ta zostanie zapisana w ciasteczku o nazwie icc_cookie_message.

Cookies

This site uses cookies. Most modern websites do this because it needs to operate. Cookies used by us are not used to collect your private information, but is relevant to the operation of this site and to generate statistics and analysis of the operation and use of this site. You can delete cookies from your computer or even turn them off, but in this case, our site will not function properly and most of the functions will be inaccessible.

To find out who knows more about the files cookies please visit AboutCookies.org .

What kind of cookies we use


  • Google Analyics Cookies – These cookies are used to analyze how to use this page and include _utma, _utmb, _utmc, and _utmz.
  • Account Cookies – If you have a user account on this website, these cookies are used for logging and save your settings and preferences. These cookies have called wordpress_ and wp-settings -.
  • Cookie Message – information about the use of cookies – if you are informed of the fact that the use of cookies by this website and accept it, this information will be stored in a cookie called icc_cookie_message.