Rescue Diver

Dla kogo jest ten kurs?

Według nurków, którzy ukończyli ten kurs, jest on bardzo wymagający, a jednocześnie przynoszących wielką satysfakcję. Dlaczego?

Ponieważ ukończenie go nie tylko daje tytuł nurka - ratownika, ale również zmienia podejście do nurkowania. Nie tylko uczy, jak rozwiązywać problemy w wodzie, ale również pokazuje, jak im zapobiegać. Daje poczucie kontroli i odpowiedzialności za to, co się dzieje z nurkami pod wodą.

Wymagania wstępne

  • Wiek: ukończone 12 lat,
  • Uprawnienia nurkowe: Advanced Open Water Diver (Junior Advanced Open Water Diver) lub równorzędny stopień innych federacji nurkowych,
  • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy zrobiony nie dawniej niż 24 miesięcy przez przystąpieniem do kursu Rescue Diver; w przypadku braku takiego certyfikatu przeprowadzamy kurs pierwszej pomocy jako rozszerzenie kursu RD.

Program kursu

Na kursie Rescue Diver nurkowie są uczeni, jak radzić sobie z sytuacjami zagrożenia - rozpoznawać je i odpowiednio reagować. Zapoznawani są z różnymi technikami ratownictwa i specjalnym sprzętem ratunkowym. Kurs obejmuje również wiedzę dotyczącą chorób związanych z nurkowaniem - rozpoznawania podstawowych objawów i udzielania pierwszej pomocy.

Kurs składa się z części teoretycznej (zakończonej egzaminem) i praktycznej, gdzie są prezentowane ćwiczenia i scenariusze symulujące realne sytuacje zagrożenia w wodzie.

Tematyka kursu Rescue Diver jest następująca:

  • autoratownictwo,
  • sprzęt ratowniczy i zarządzanie miejscem zdarzenia,
  • rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem u siebie i innych,
  • udzielanie pomocy spanikowanemu nurkowi - na powierzchni i pod wodą,
  • ratowanie nieprzytomnego nurka.

Pod okiem instruktora uczestnicy przeprowadzają kilka zainscenizowanych akcji ratunkowych zachowując niezbędne procedury i umiejętnie stosując metody pierwszej pomocy.

Sprzęt

Kursanci korzystają nie tylko z podstawowego sprzętu nurkowego. Podczas ćwiczeń będą pracowali z urządzeniem do podawania tlenu, pływaków, znakowanych boj, maski do resuscytacji, manekinów CPR. Dowiedzą się, jakie sprzęt powinien być w wyposażeniu każdego nurka.

Co dalej?

Jeśli chodzi o rozwój umiejętności nurkowych i poszerzanie doświadczenia, warto przystąpić do kursów i specjalizacji nurkowych. W zakresie ratownictwa zalecamy zrobienie kursu Emergency Oxygen Provider. Jeśli te tematy są już znane i wyczerpane, czas na rozpoczęcie kariery nurka zawodowego.