Asystent Instruktora

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs Asystent Instruktora jest doskonal ym sposobem na zdobycie wiedzy o tym, jak uczyć nurkowania. Przeznaczony jest dla Divemasterów i stanowi pierwszy krok do zdobycia stopnia instruktora.

Faktycznie kurs ten stanowi pierwszą część kursu na instruktora. Jest on polecany szczególnie tym, którzy chcą nabyć praktyki w nauczaniu przed przystąpieniem do kursu na instruktora.

Program kursu

W trakcie kursu Assistant Instructor kursant:

  • zdobywa wiedzę przez samodzielną naukę, wykłady oraz własne prezentacje,
  • bierze udział w przeglądzie i ocenie umiejętności basenowych, warsztatach i ocenach prezentacji,
  • uczestniczy w zajęciach na wodach otwartych.

W czasie kursu ważne jest skoncentrowanie się na rozwoju umiejętności organizacyjnych i pedagogicznych, dlatego kandydaci powinni posiadać już odpowiednie umiejętności nurkowe przed przystąpieniem do kursu.

Uprawnienia po kursie IE

Zadaniem Asystenta Instruktora pomaganie instruktorowi w prowadzeniu szkoleń. 
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu AInstruktora posiada uprawnienia do:

  • prowadzenia zajęć teoretycznych dowolnego kursu nurkowego, pod nadzorem instruktora nurkowania;
  • prezentowania podstawowych umiejętności nurkowych podczas zajęć w wodach basenowych, pod bezpośrednim nadzorem instruktora;
  • przeprowadzania prezentacji i oceny umiejętności powierzchniowych kursantów podczas zajęć z kursu OWD, pod pośrednim nadzorem instruktora;
  • prowadzenia kursu na specjalizację Doskonała Pływalność, pod nadzorem instruktora;
  • samodzielnego prowadzenia kursu na niektóre specjalizacje;
  • samodzielnego przeprowadzania części basenowej programu odkryj nurkowanie.