Kurs instruktorski

Kto powinien wziąć udział w tym kursie?

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, a nurkowania jest pasją twojego życia - zostań instruktorem.

Uczenie nurkowanie pozwoli Ci dzielić się zamiłowaniem do świata wodnego z innymi jednoczenie robiąc to, co lubisz - spędzając czas pod wodą.

Warto wiedzieć, że Instruktorzy i Asystenci Instruktora są najchętniej zatrudnianym specjalistami nurkowymi na całym świecie, ponieważ ukończyli oni program, który wyznaczający standardy dla specjalistów nauczania nurkowania.

Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu Instruktor zdobywa cenione doświadczenie, a tym samym otrzymuje wynagrodzenie za pracę, która pozwala na dzielenie się podwodnymi przeżyciami z innymi.

Jeśli jesteś gotowy, aby dołączyć do grona profesjonalistów, którzy zapewniają edukację nurkową w najbardziej popularnych i postępowych programach na świecie - weź udział w kursie instruktorskim.

 

Kurs instruktorski składa się z dwóch części: kursu Assistant Instructor i programu Open Water Scuba Instructor (OWSI). Większość uczestników kursu i decyduje się zakończyć program egzaminu na instruktora, który - pomyślnie zaliczony - kończy się certyfikowaniem na instruktora.

Program nauczacznia

Kurs ma na celu przygotowanie do nauczania innych nurkowania. Tym samym nie jest to kurs nurkowy i od kandydata wymaga się doskonałych umiejętności nurkowych.

Kurs dostarcza informacji, jak przeprowadzać wszystkie podstawowe kursy nurkowania: uczenie teorii, prezentowanie i ocena wykonania ćwiczeń w basenie i wodach otwartych, omawianie nurkowań. Jest to szkolenie wzmacniające umiejętności przekazywania wiedzy innym, swobodnej prezentacji publicznej oraz bezpiecznego prowadzenia nurkowań kursowych i rekreacyjnych.

Podczas kursu omawiane są następujące zagadnienia:

  • standardy i procedury
  • nauczenia i instruktarz
  • zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo
  • biznes nurkowy
  • marketing oraz sprzedaż kursów i aktywności nurkowych

Wymagania wstępne

  • przedstawienie co najmniej 60 zalogowanych nurkowań w wodach otwartych w momencie zapisywania się na kurs oraz co najmniej 100 nurkowań w momencie przystępowania do egzaminu instruktorskiego IE,
  • ukończenie kurs pomocy przedmedycznej nie dawniej niż w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do kursu,
  • posiadanie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania, wystawione nie dawniej niż w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do kursu.